Možná že i vám se stala ta nepříjemnost, kdy váš let měl zpoždění, a rozhodli jste se, že byste chtěli vrátit peníze, tudíž jste se rozhodli pro vrácení finanční náhrady. O něco takového zažádat určitě můžete. Je ale potřeba splnit základní podmínky. Právě na těch má u leteckých společností smysl dostat odškodnění za let a neplýtvat tak vašim časem.

letadlo double

Mezi hlavní podmínky patří například délka zpoždění, kam daný let spadá apod. Jsou zde ale i doplňující podmínky, mezi které bychom mohli zařadit vzdálenost počáteční a cílové destinace nebo to, když bylo zpoždění letu způsobené okolnostmi, které nemohla společnost ovlivnit.
Délkou zpoždění se vždy myslí rozdíl času do cílové destinace oproti času příletu, který byl naplánován. Pro získání odškodnění je třeba, aby zpoždění letu bylo minimálně tři hodiny.

Pokud se rozhodnete, že chcete získat kompenzaci za zpožděný let, vždy si vyfoťte příletovou tabuli s časem příletu.
Abyste mohli žádat o kompenzaci za let a to v rámci Evropy, je třeba, aby byl let proveden alespoň jedním z těchto způsobů, jako je například to, že musí být uskutečněn v Evropské unii, odletová destinace se musí nacházet uvnitř EU apod.
Pokud jsou splněny hlavní podmínky, pak je dalším krokem samotná výše kompenzace za let. Tato výše se vždy určuje na základě vzdálenosti a to v rámci jedné rezervace. Do této vzdálenosti se ale nezapočítává vzdálenost mezipřistání nebo všelijaké přestupy, které některé mohou v rámci cesty potkat.

letadlo nad mrakodrapy

Může se také stát, že byste chtěli kompenzaci za lety, které nespadají do EU. Je to samozřejmě možné. Případné náhrady se poté pohybují individuálně. Řídí se nejčastěji legislativou země nebo obchodními podmínkami přepravce. Může se ale lišit výše nebo forma kompenzace. Můžete totiž místo peněz získat bonusové nebo dárkové poukázky.
Jestliže je zpoždění větší než 5 hodin, máte možnost letu nevyužít. Znamená to, že pokud se rozhodnete nepokračovat v letu, máte nárok na vrácení peněz z ceny letenky. Společnost má navíc povinnost dopravit vás zpět na místo, kde vaše cesta začala.