Okna mají solární články instalované v okrajích pod určitým úhlem, které umožňují efektivní přeměnu přicházejícího slunečního světla na elektrickou energii. Tím by se solární energetika neomezovala pouze na střechy. Vedlo by to ke zvýšení plochy a tím produkce většího množství energie. Okna mohou generovat průměrně 8 až 10 wattů energie na metr čtvereční. Pro upřesnění, takové množství energie umožní uživateli nabít si mobilní telefon a to dvakrát denně.
 
První instalace těchto speciálních oken proběhla v červnu v Eindhovenu na jihu Nizozemska a to na jednu z budov nizozemské banky. V okně je USB vývod, což umožňuje přímé nabíjení telefonu z okna.
 solární panely na na budově
Zabudování oken pak bylo uskutečněno koncem června do nových obytných budov v Amsterodamu. Investice do oken generujících energii se vyplatí, protože náklady spojené s vyhříváním a celkovým čerpáním energie pro chod budovy jsou značně vysoké.
 
Skleněný povrch okna je potažen speciálním materiálem, který je vytvořen ze vzácného kovu – thulia. Thulium má vlastnost převodu viditelného světla, které je vydáváno slunečním zářením na vlnové délky infračerveného světla a blízkých hodnot.
 obložení panely
, který převádí dopadající světlo slunečního záření na infračervené světlo a tímto způsobem generovaná tepelná energie se po povrchu materiálu dopravuje do elektrických článků umístěných v okrajích okna.
 
Světové ekonomické fórum v létě roku 2017 označilo tento projekt za velmi potenciální. Kromě této technologie byly představeny i projekty s umělou inteligencí a biotechnologie. Tímto projektem se světu ukázalo, že klimatické změny jsou brány vážně.
 
Je důležité se zamyslet, zda je aplikace solárních oken rentabilní i v našich podmínkách. Ačkoli zde solární panely jsou a to hned na několik místech v republice, samotné zabudování do domácností však není z ekonomického hlediska výnosné. Zakoupení těchto oken je pro českou domácnost nákladné. Bude trvat spoustu let, než se investice do oken vyplatí, protože klimatické podmínky u nás  jsou proměnlivé a slunečných dnů je pomálu a jen v určitém ročním období.