Lidé, kteří pamatují éru socialismu, si možná vybaví, že tehdy bývalo zvykem zúčastnit se povinně školení bezpečnosti práce. Týkalo se to všech zaměstnanců, ať už se jednalo o dělnické profese, či tzv. technicko-hospodářské pracovníky. Byla to tehdy spíše formální záležitost, ale podstatné bylo, že některé informace ze školení lidem utkvěly v paměti, a ty nejdůležitější si obvykle většina z nich zapamatovala do detailů.

uklouznutí na banánové slupce

Nepodceňujte školení BOZP

Cena školení BOZP není nikdy tak vysoká, jako cena, kterou zaplatíme za ztrátu lidského života či vážné poškození zdraví. Měli bychom tuto proceduru vnímat jako příležitost k preventivním opatřením, podobně, jako je tomu např. v souvislosti s péčí o ústní dutinu. Každý zubař vám potvrdí, že důkladná dentální hygiena je vždy lepší, než zákrok na zubařském křesle, a se školením bezpečnosti práce lze přispět k tomu, že zabráníte pracovním úrazům, anebo je dokážete ošetřit a včas přivolat pomoc.

pracovní úraz

Manuální profese – lidé v kancelářích nejsou vystaveni takovému riziku, jako ti, co pracují manuálně. Školení BOZP by v takových případech mělo být vždy zaměřeno na konkrétní provozy, a jeho součástí by mělo být nejen vybavení ochrannými pomůckami, ale zejména znalost postupů při práci s elektrickým nářadím, rotačními a posuvnými strojními mechanismy, s osvětlovací technikou, s vodou, s nebezpečnými chemickými látkami, jako jsou jedy, louhy a kyseliny, při práci s nebezpečnými zvířaty atd.

První pomoc – ke školení BOZP nepochybně patří i znalost alespoň základních úkonů první pomoci. Jak se zachovat a jak poskytnout pomoc při úrazech elektrickým proudem, při zlomeninách, vnitřních zraněních a šoku, a třeba i při úžehu nebo úpalu. Správně poskytnutá první pomoc může zachránit život a stává se, že lidé, kterým takto pomůžete, na vás pak hledí jinýma očima a vnímají vás v mnohem pozitivnějším světle.