Být zákonodárcem v našem státě musí být jistě velmi zajímavé a inspirující. Dalo by se říci, že se jedná o velmi podstatnou činnost, která přispívá k tomu, abychom měli kvalitnější právní řád, avšak na druhou stranu se často stává, že nově vytvořeným zákonům rozumí jen málokdo, a spousta významných osobností z oboru práva v nich vidí mezery, díky kterým se dají daná ustanovení obejít.
týmová porada
Pokud ale chceme začít podnikat, je nutné zákony znát, a to zejména proto, abychom věděli, jak to všechno chodí, a co máme dodržovat. V rámci českého zákonodárství totiž platí, že každý může činit to, co není zakázáno, a zároveň nesmí být nikdo nucen k tomu, co zákon neukládá. Pojďme se tedy společně podívat na to, kdo je ve světle českého práva osobou podnikání vykonávající, a co to vlastně ono samostatné podnikání je.
Co se týče definice podnikání, existuje jich nespočet, a každý učitel říká svým žákům trochu jinou větu. V základu je však důležité vědět, že se jedná o činnost, jenž je vykonávána soustavně za účelem zisku, na vlastní účet a zodpovědnost výdělečnou činností živnostenským nebo obdobným způsobem. V žádném případě tak není touto činností cokoliv jednorázového a dobrovolného. Vždy je také důležité, aby byl projeven záměr podnikatele nějakým způsobem jednat, přičemž podstatou není výsledek, ale právě již zmíněný záměr
muž v obleku a s telefonem v ruce
Osobou, tuto činnost vykonávající je tedy ten, kdo splňuje svéprávnost a způsobilost k právům a povinnostem, přičemž podnikání vykonává samostatně nebo může kupříkladu uzavírat smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní či obdobnou činností. Ten, kdo tedy podepisuje takto vymezené smlouvy, vždy jedná jménem nebo na účet podnikatele.
V neposlední řadě je také nutné zmínit, že k výkonu této činnosti je zapotřebí oprávnění živnostenské či na základě jiného právního předpisu, což platí zejména pro členy komor. Jedná se tak tedy kupříkladu o lékaře či advokáty.