Veřejnost nabývá dojmu, že soutěže krásy jsou snadnou cestou podnikatelů, jak vydělat peníze. Je tomu ovšem tak? Udělala jsem pro Vás průzkum v rámci České republiky a zjistila jsem, že od doby, kdy existuje snadno dostupný internet pro každého z nás a zároveň je tvorba webových stránek dostupná pro podnikatele, tedy přibližně od roku 2000, bylo založeno a proběhlo přibližně 50 větších soutěží krásy.
blonďaté miss
Pokud hovoříme o větších soutěžích, máme na mysli soutěže, které si pro svoji soutěž mohly dovolit založit vlastní webové stránky. Z tohoto počtu jich však v tuto chvíli stále existuje maximálně 20. Když je to tedy tak snadná cesta k penězům, proč soutěže neexistují dál ve stejném počtu? Pokud se důkladně podíváte na tyto soutěže, zjistíte, že největší část končí po prvním ročníku.

První ročník a dost!
Jak už jsem zmínila, většina soutěží končí po prvním ročníku. Je to právě z toho důvodu, že soutěž krásy není snadnou cestou, jak vydělat peníze. Z pravidla hned po prvním ročníku člověk zjistí, že vynaložené úsilí neodpovídá penězům, které ze soutěže přicházejí. Chcete vědět proč? Protože první rok většina soutěží, která začíná takzvaně z čistého listu, nevydělá ani korunu. Nemá za sebou tradici, tedy nezíská dostatek partnerů, kteří by první ročník zaplatili. A tak soutěž skončí v záporných číslech a začínající podnikatel si řekne, že půjde zkusit vydělat peníze raději do práce, kde má za sebou jistotu velké funkční firmy.
 
Tři ročníky a končíme!
Další variantou jsou soutěže, které vydržel podnikatel dotovat po dobu tří let. Tam už se vyskytují spíše dva důvody, proč soutěž končí. Jedním z nich je stále finanční nestabilita, protože třetí ročník bývá teprve ročníkem, který pro další roky nese pro partnery již nějakou vypovídající hodnotu. Druhým důvodem však bývá časová náročnost. I pokud soutěž podnikateli přinese již drobné finance, kterými pokryje alespoň náklady, rozhodně se finanční stránka nerovná stránce časové náročnosti. Je tedy potom logické, že podnikatel odchází do zaměstnání a nebo si najde jiný podnikatelský záměr.
 
Pátý ročník bývá zlomový!
Další část těchto projektů skončí pak po pátém ročníku. V tuto chvíli majitel firmy, která provozuje tuto soutěž zjistí, že se nejedná o výhodný byznys, nýbrž o náročný koníček, který mu sice možná přinese menší finance, ale tyto finance by se dál musely investovat do dalších propagačních cestiček, aby soutěž narůstala a mohla dorůst alespoň poloviční velikosti nejznámější soutěže České republiky, České Miss. Po letech dřiny na tom, aby soutěž alespoň částečně uhradila vynaložený čas k uspořádání dalšího ročníku, se většinou pořadatel rozhodne pro ukončení této soutěže a pokračuje s podnikání jinou cestou.
dívka na židli
Výsledkem tedy je, přibližně deset soutěží krásy v  České republice, které mají tradici delší než 5 let. Tyto bývají pak již poměrně úspěšné i z finančního pohledu.