VÅ¡echny VaÅ¡e myÅ¡lenky směřují k nezbytnosti pÅ™ipravit peÄlivé poslední rozlouÄení se zesnulou osobou z VaÅ¡eho příbuzenstva? V tom případÄ› kdykoliv kontaktujte službu pohÅ™ební služba Praha. Profesionální pracovníci se vstřícnou tváří jsou pÅ™ipraveni dvacet ÄtyÅ™i hodin dennÄ› odvézt zesnulého z místa úmrtí. PÅ™ipravíme parte, kvÄ›tiny, vÄ›nce, potisk stuh a Å¡erp, obÅ™adní síň i smuteÄní dopravu, transport do zahraniÄí, rakve, urny, hudbu i proslov pro smuteÄní obÅ™ad. Pokud se v roli pozůstalého ocitáte poprvé ve svém životÄ›, je pro Vás naléhavost situace jeÅ¡tÄ› nároÄnÄ›jší. Prožíváte stres ze ztráty blízké osoby, i nevÄ›domosti, jak postupovat za neÄekaných okolností. SpolehnÄ›te se na veÅ¡keré informace legislativního charakteru, s nimiž Vás zkuÅ¡ení profesionálové ochotnÄ› seznámí. Pomůžeme Vám pÅ™i Å™eÅ¡ení neblahých podmínek.

S ohledem pÅ™ipravíme smuteÄní ceremonii

Podstatné informace, týkající se vypravení pohÅ™bu, truchlícím pozůstalým nabízí pohÅ™ební služba Praha. ÄŒekají Vás drásavé okamžiky ve VaÅ¡em životÄ›. Tryzna je vždy nároÄnou situací, která pÅ™ináší bolest i stres. Dokážeme v tÄ›chto srdcervoucích chvílích myslet za Vás. PÅ™ipravíme veÅ¡keré podklady k poslednímu rozlouÄení z hlediska citového, finanÄního i formálního. Dovedeme smuteÄní slavnost k dokonalosti tak, aby byla zaruÄena důstojnost a ohleduplnost. V případÄ›, že nás kontaktujete, Vám neodmítneme žádný požadavek. UrÄitÄ› v nenadálých okamžicích nemáte ponÄ›tí, jak se zachovat. Co je potÅ™eba vyřídit, Vám ochotnÄ› a taktnÄ› sdÄ›lí pohÅ™ební služba Praha. OÄekávejte vlídný přístup, který může znamenat alespoň kapku útÄ›chy, vytratí-li se radost z VaÅ¡eho života. Víme, co se sluší a patří. Disponujeme bohatými zkuÅ¡enostmi a perfektním odhadem situace.