Nejčastěji využívanou pomůckou při přepravě zboží je takzvaná euro paleta. Je to logické. Tím, že má veškeré rozměry normované, je možné přizpůsobit jí jak skladové prostory, tak i přepravní depa takovým způsobem, aby se využil každý prostor pro uskladnění.

  • Další výhodou je i snadná manipulace, která je umožněna vysokozdvižným i nízkozdvižným vozíkem.

palety

Normami je na této paletě upraveno prakticky absolutně vše. Nejen rozměry a typ konstrukce ale i nosnost, počet a umístění hřebíků. Právě pro požadavky přesnosti při výrobě není možné, aby tyto palety vyráběla dílna bez potřebného certifikátu. Po dokončení výrobního procesu musí být také každá přepravka označena logem výrobce a značkou EUR. Výrobce musí dodržet přesné rozměry i další parametry.

  • Délka palety musí odpovídat 1200 mm.
  • Šířka je přesně 800 mm.
  • Na výšku měří 144 mm.
  • Celková plocha tedy činí 0,96 metrů čtverečních.

Na spojení jednotlivých dřevěných dílů se používají rovněž dřevěné hřebíky. Je jich přesně sedmdesát osm a každý z nich má své místo. Nosnost se uvádí nejvýše tisíc pět set kilogramů a na sebe je dovoleno stohovat pouze tři euro palety.

Jen jeden parametr se nedá přesně určit

Jediný parametr, ve kterém se mohou jednotlivé palety lišit, je jejich hmotnost. Ta se pohybuje přibližně od dvaceti do čtyřiadvaceti kilogramů. Tento údaj není možné přesně určit, protože záleží na vlhkosti dřeva.

paletový vozík

  • Uvedené přesné rozměry se určily podle předpisů Mezinárodní železniční unie (UIC) a předpisy European Pallet Association (EPAL), které je odvodily od rozměrů železničních vagónů.

Právě z tohoto důvodu se pro přepravu nepoužívají ISO-kontejnery. Jejich parametry pocházejí z rozdílného systému délkových měr USA. Tím pádem by se nevyužil dostatečným způsobem prostor těchto přepravních prostředků a doprava by se stala neefektivní.