Běžný zaměstnanec to má docela jednoduché. Stačí, aby pracoval a odváděl dávku zdravotního pojištění aspoň 270 kalendářních dnů, během dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou a má na tuto dávku nárok. Jak je to ale v případě OSVČ a na co si dát pozor? V tomto ohledu to mají podnikatelé trochu složitější.

Žena s miminkem

V případě OSVČ je potřeba, aby si žena platila nemocenské pojištění 270 dní (9 měsíců) v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou, z toho však musí platit aspoň 180 dní v posledním roce před porodem. Pokud žena tomuto vyhoví, pak může čerpat mateřskou dovolenou nejdříve dva měsíce před termínem porodu, nejpozději od šestého týdne, před předpokládaným termínem porodu. Dávka je vyplácena 28 týdnů. Stejnou možnost jako žen mají i muži. Tuto výhodu můžete využít třeba v případě, kdy si žena nemocenské pojištění nesplnila. Pro otce platí stejné podmínky, avšak mateřskou dovolenou mají jen 22 týdnů.

Rozhodující je účast na nemocenském pojištění avšak o výši rozhoduje také to, jaká byla výše pojistného. Výše pojistného je však závislé na tom, kolik OSVČ platí na sociálním pojištění. Minimálním sociálním pojištěním pro letošní rok bylo 2388 korun měsíčně. To odpovídá vyměřovacímu základu 8175 Kč a platbě 189 korun měsíčně (2,3 procenta z 8175 Kč). Pokud by žena odváděla tuto částku, pak by na mateřské dovolené pobírala asi 5670 korun měsíčně. Pokud je tato částka příliš nízká a potřebuje ji vyšší, pak by musela platit v rámci nemocenského pojištění více.
rodiče s novorozencem

Avšak pozor, v době mateřské dovolené nesmíte provádět činnost, na kterou mateřskou dovolenou čerpáte. Podnikání tedy musíte na půl roku zastavit. S tím má většina žen podnikatelek problém a proto ani na mateřskou dovolenou nenastupují a nastoupí rovnou na tu rodičovskou, při které činnost provádět mohou. Je jenom na vás, zda budete chtít pobírat peněžitou podporu v mateřství a odpoutáte se na půl roku od vaší práce a nebo prostě budete nadále pracovat a příspěvek mateřské oželíte.