Když se Å™ekne slovo motorka, tak si ihned pÅ™edstavím svého partnera. ZaÄala jsem s ním chodit jako dvacetiletá holka. To jsem jeÅ¡tÄ› byla na studiích, psaly se devadesátá léta. Devadesátá léta byla taková opravdu hodnÄ› divoká a devadesátkové dítÄ› mi dá jistÄ› za pravdu, že dříve to bylo vÅ¡echno takové volnÄ›jší a že byla vÄ›tší akce a podobnÄ›. Ani nevíte, jak moc jsem se těšila na to, až partner bude mít koneÄnÄ› Å™idiÄský průkaz na motorku. Věřte, nebo ne, ale on mÄ›l tu motorku opravdu už od svých sedmnácti let. A jako sedmnáctiletý kluk dostal od svých rodiÄů právÄ› motorku. A to hlavnÄ› kvůli tomu, že on si tuto motorku moc přál. Já ani nechápu, jak vlastnÄ› může rodiÄ koupit dítÄ›ti motorku a nebo tÅ™eba také automobil, když jeÅ¡tÄ› nemá žádné Å™idiÄské oprávnÄ›ní. To kdyby bylo na mÄ›, tak já bych tohle nedovolila a víte proÄ?

Také jsem jezdila na motorce.

Protože já osobnÄ› bych se moc bála. Bála bych se, že by to moje dítÄ› nevydrželo a už i bez Å™idiÄského průkazu by řídilo motorku, anebo také automobil. Když jsem tohle Å™ekla rodiÄům, tak rodiÄe z toho nebyli zrovna dvakrát nadÅ¡ení, protože si mysleli, že můj partner právÄ› bude jezdit bez Å™idiÄského oprávnÄ›ní a já budu jezdit s ním tÅ™eba právÄ› na zmínÄ›né motorce. Partner totiž motorky miloval. Rád se hrabal v motorech a moji rodiÄe říkali, že na to jednou doplatím.

Motorky jsou prý pro rebely.

Moc se rodiÄe báli, že se tÅ™eba nÄ›kde vybouráme a tak podobnÄ›. NaÅ¡tÄ›stí se tohle nikdy nestalo, protože partner poctivÄ› Äekal až do té doby, dokud v rukou nebude držet opravdu Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Aby mohl řídit motorku. Bylo to opravdu vÅ¡echno perfektní, akorát náš vztah nám nevydržel. RozeÅ¡li jsme se asi rok potom, co partner dostal Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Bohužel nÄ›jak moc machroval a naÅ¡el si jinou přítelkyni. JednoduÅ¡e se mu zalíbil takový rebelský život a k tomu potÅ™ebuje motorku a asi také, jak je vidno novou přítelkyni.